Menu
Zoeken

Sporthal Rhienderoord | Brummen

Eigenschappen

Status Opgeleverd
Locatie Brummen
Oplevering januari 2010
Opdrachtgever Zijtveld bouw Brummen
Architect A2 Architecten

Delen via

Hieronder volgt een korte toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden.

Aardingsinstallatie
De aardingsinstallatie is aangelegd conform NEN1010. De aardingsinstallatie bestaat uit de aanleg van een CU50 mm2 rondom in de funderingsbalk met op verschillende punten een zogeheten stekeind om in een later stadium een bliksembeveiligingsinstallatie te kunnen aansluiten.

Ladderbaan-, kabelgoot- en wandgootinstallatie
Het leveren en monteren van de benodigde kabelgootinstallatie boven het verlaagd plafond in de gangen en in de sportzaal zodat er een overzichtelijke en deugdelijke ontsluiting van de bekabeling door het gebouw ontstaat. De kabelgoten zijn zo gekozen dat bij oplevering circa 20% reserve ruimte overblijft voor toekomstige uitbreidingen. Boven de verdeelkasten en in de stijgschacht zijn de benodigde ladderbanen aangebracht van voldoende breedte voor het op deugdelijke wijze doorvoeren van de bekabeling en invoeren van de bekabeling in de verdeelkasten.
Ter plaatse van de kantoren en bij de receptiebalie de benodigde wandgootinstallatie aanbrengen voor het op overzichtelijke en deugdelijke wijze afmonteren van de diverse werkplekaansluitingen.

Voedingsinstallatie inclusief verdeelkasten
Het leveren en monteren van een voedingskabel vanaf de bestaande hoofdverdeler naar de nieuw aan te brengen verdeelkast ten behoeve van de nieuwbouw.
De voedingskabel is zodanig van doorsnede dat er een reserve in is meegenomen van circa 20% bij oplevering voor toekomstige uitbreidingen.
De nieuwe verdeelkast is uitgevoerd met automaten en aardlekschakelaars inclusief een reserve ruimte van circa 20% bij oplevering voor toekomstige uitbreidingen.

Licht- en krachtinstallatie 
Het leveren en monteren van een licht- en krachtinstallatie conform de NEN1010. Bij de keuze van de materialen is rekening gehouden met toe te passen kwaliteitseis alsmede met de aard van het gebruik.

Verlichtingsinstallatie
De verlichtingsinstallatie in de sportzaal is uitgevoerd conform de richtlijnen van NOC/NSF met betrekking tot lichtniveau, montagevoorschriften etc. Tevens is de verlichting in de sportzaal uitgevoerd met een aanwezigheidssensor in combinatie met een PLC om een het bedieningsgemak voor de gebruikers te verhogen. De armaturen zijn allemaal in hoogfrequent uitgevoerd. De verlichting in de overige ruimten zijn allemaal uitgevoerd met een aanwezigheidssensor om onnodig branden van de armaturen te voorkomen.

Noodverlichtingsinstallatie
De noodverlichtingsinstallatie is decentraal uitgevoerd en conform de NEN-EN 1838, NEN6088 en NEN-EN50171 gestelde eisen. De installatie is zodanig uitgevoerd dat er een minimale verlichtingssterkte aanwezig is van 1 lux op de vloer van de vluchtwegen. Tevens zijn desbetreffende nooduitgangen voorzien van een pictogramarmatuur welke permanent brand.

Beveiligingsinstallatie
De beveiligingsinstallatie is een uitbreiding op de bestaande installatie en voldoet aan de BORG-eisen.
De installatie bestaat uit het aanbrengen van magneetcontacten op alle buitendeuren in combinatie passief infrarood melders in alle ruimten grenzend aan de buitengevel.

Brandmeld-/ ontruimingsinstallatie
De brandmeld- en ontruimingsinstallatie is uitgevoerd met slow-whoops ontruimingsinstallatie type B in combinatie met het toepassen van automatische brandmelders in ruimten met samenvallende vluchtwegen.
Deze installatie is aangelegd conform de eisen zoals gesteld in het boek “Een brandveilig gebouw installeren” en de NEN2575.

Data-/ telefooninstallatie
De data- en telefooninstallatie is uitgevoerd in een UTP cat 6 netwerk welke geheel gemeten en gecertificeerd is.

Geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie is een uitbreiding op de bestaande geluidsinstallatie met de navolgende functionaliteit:
- geschikt voor het afspelen van achtergrondmuziek;
- geschikt voor het kunnen uitvoeren van een omroep;
- geschikt voor het inkoppelen van een externe muziekbron.

Buitenverlichtingsinstallatie
Bij elke nooduitgang is een buitenarmatuur aangebracht welke voorzien is van een noodunit bij vluchtwegcalamiteiten.
Deze armaturen worden geschakeld middels een schemerschakelaar in combinatie met een schakelklok voor verlichting de avond en nachtelijke uren. 

Door Linthorst installatietechniek zijn de navolgende elektrotechnische installaties aangelegd, te weten:
aardingsinstallatie;
ladderbaan-,kabelgoot-en wandgootinstallatie;
voedingsinstallatie inclusief verdeelkasten;
licht- en krachtinstallatie
verlichtingsinstallatie
noodverlichtingsinstallatie
beveiligingsinstallatie
brandmeld-/ ontruimingsinstallatie;
data-/ telefooninstallatie;
geluidsinstallatie;
buitenverlichtingsinstallatie.

GERELATEERDE REFERENTIES

Sport- en zwemcomplex De Koekoek

te Vaassen

Sportcomplex de Drieburcht

te Tilburg

Sportplaza De Estafette

te Nieuw Vennep

MailMapsBelSluit